Ondersteuning educatieproject Window to the World

Een unieke school

Het gaat om de school Window to the World in de stad Lovina in Noord-Bali die al twaalf jaar lang juist aan de meest kansarme kinderen op het eiland een vorm van onderwijs biedt die uniek is voor het land.
Uniek, en eerste omdat er een kleuterschool is voor kinderen van drie tot zes jaar, een onderwijsvorm die in Indonesië niet voor ieder kind bestaat.
Ten tweede, de school elke dag kinderen van zes tot zestien aanvullend onderwijs biedt, omdat het reguliere onderwijs zich beperkt tot één dagdeel per dag.
Dit aanvullende onderwijs van Window to the World is bovendien niet gebaseerd op het Indonesische maar op het Europese onderwijssysteem, wat betekent dat er vakken als Engels, computerkunde,wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming en ( ook voor ouders ) persoonlijke hygiëne. Leraren worden getraind om les te kunnen geven op de gewenste wijze.
Inmiddels hebben ongeveer 1500 kinderen de school doorlopen en de resultaten zijn zichtbaar en meetbaar; er haken veel minder leerlingen dan voorheen af in het vervolgonderwijs en hun kansen voor de toekomst zijn sterk verbeterd.
Verder is de school bijzonder omdat er bij de aanname van leerlingen niet wordt gediscrimineerd op grond van geslacht, ras, geloof of welstand. Voor meer informatie, klik hier voor onze website

 

 

Verantwoording educatieproject

De school ( WttW) wordt helaas niet gefinancieerd door de Indonesische overheid en kan slechts voortbestaan dankzij bijdragen van de ouders en bovenal door sponsoring van Rotaryclub Lovina, die een speciale educatiecommissie heeft gevormd om toezicht te houden op de besteding van zowel het sponsorgeld als op de kwaliteit van het onderwijs.
De school heeft nimmer een vaste locatie gehad, lesruimtes worden ter beschikking gesteld maar altijd van tijdelijke aard. Op dit moment is de school gevestigd op een locatie buiten Lovina. Hier mag maximaal twee jaar gebruik van worden gemaakt.
Dit is natuurlijk geen wenselijke situatie voor de kinderen en leraren. Als de regenperiode aanbreekt zal nog moeten worden bezien of de behuizing goed genoeg is om weerstand te bieden tegen de regens. De kinderen kunnen tijdens deze periode zeker niet buiten spelen.
We wensen dat Window to the World een eigen gebouw op een vaste plek krijgt. Een aantal organisaties heeft zich hiervoor al ingezet, o.a. Rotaryclubs uit Nederland, Duitsland en Indonesië. De bouw van de school is door die inzet al volledig gegarandeerd.
De stichting wil zich concentreren op het binnenhalen van gelden voor de financiering van de grond en gebouwen en inrichting, als wel de exploitatie van de school op langere termijn.

 

Juridische verantwoording school en gebouwen

Als school afgebouwd is zal deze samen met de grond worden overgedragen aan een Indonesische stichting nl. Yayasan Rumah Alfred. Volgens het Indonesisch recht kan een niet-ingezetene van Indonesië geen eigenaar van grond of gebouwen worden. Om toch verantwoording te houden over het eigendom zal met deze stichting een juridische overeenkomst getekend worden. Deze akte behelst het volgende; Yayasan Rumah Alfred mag geen enkele transactie verrichten welke het gebouw of grond betreffen zonder uitdrukkelijke toestemming van de Rotaryclub in Lovina en de Rotaryclub in Enkhuizen. Deze akte wordt in Indonesië vaak gebruikt wanneer niet ingezetenen hier vastgoed e.d. kopen. Yayasan Rumah Alfred bestuurd en is juridisch gezien de verantwoordelijke eigenaar van de school Window to the World in Lovina. Echter door de ABC constructie is zij dus niet gerechtigd eigenhandig beslissingen te nemen over grond en/of gebouwen.

 

Resultaat

Een aantal leden van de Rotaryclub Enkhuizen hebben een stichting opgericht nl. Stichting Lovina Education Program.
Zij hoopt hiermee belangstelling te wekken en sponsoren te enthousiasmeren mee te doen. Er worden o.a. bewijzen uitgegeven voor de financiering voor de aankoop van de grond. Deze bewijzen bedragen EUR 2.500.—
Als de stichting een ANBI status krijgt kunnen deze stortingen aftrekbaar gemaakt worden van de belasting. Doordat deze mogelijkheid een voordeel kan geven voor zowel de zakelijke als particuliere sponsor zien wij kansen een grote groep financiers/sponsoren te bereiken.
Middels verkoop van “sponsorships” willen we de exploitatie voor het project een langere termijn garantie geven. Kopers kunnen meerdere bewijzen kopen. We verwachten hiermee ook de zakelijke markt te kunnen benaderen. Een ANBI status zal mee helpen ook deze bewijzen aantrekkelijk te maken voor deelname.

 

Budget

Aankoop grond, 1.100 m2

EUR  45.000

Nieuwbouw school 

45.000

Inrichting binnen / buiten

 35.000

Totaal

EUR  125.000